Otwórz listę przychodni

Umów wizytę w przychodni

Rehabilitacja

Mądra rehabilitacja musi być prowadzona przez doświadczonego rehabilitanta, który specjalizuje się w narządzie ruchu.

Chory część rehabilitacji przeprowadza samodzielnie w domu wykonując zadane i wyuczone ćwiczenia. Elementem rehabilitacji jest edukacja chorego w tym unikanie złych nawyków, wyuczenie przyjmowania odpowiednich postaw i wykonywania prawidłowego ruchu. Należy podkreślić że dobrze przeprowadzona rehabilitacja jest ostatnim etapem leczenia chorób i urazów narządu ruchu. Jej zaniedbanie lub odpuszczenie może zaprzepaścić całe wcześniejsze leczenie.

Mądra rehabilitacja musi być prowadzona przez doświadczonego rehabilitanta, który specjalizuje się w narządzie ruchu. Bardzo ważna jest ścisła współpraca pomiędzy rehabilitantem, chorym i lekarzem prowadzącym, oraz regularność i systematyczność.

Rehabilitacja to niezwykle istotny element leczenia schorzeń i urazów narządu ruchu.

Jest podstawą w przypadku postępowania nieoperacyjnego i często umożliwia powrót do satysfakcjonującej aktywności. Rehabilitacja jest również niezbędnym etapem po przebytej operacji, który warunkuje powrót do zdrowia. Brak rehabilitacji lub niewłaściwe jej przeprowadzenie może być przyczyną niepowodzenia leczenia, a czasem pogorszenia stanu zdrowia!

Copyright © Centrum Zdrowego Ruchu - 2021