Otwórz listę przychodni

Umów wizytę w przychodni

Czynniki wzrostu

Czynniki Wzrostu to białka występujące naturalnie w ludzkim organizmie we krwi

Zalety terapii Czynnikami Wzrostu
Zaletą terapii Czynnikami Wzrostu jest fakt iż pozyskiwane są one z własnej krwi w specjalnym procesie jej preparacji w sterylnych warunkach. Dzięki temu nie ma możliwości zarażenia się chorobami wirusowymi, jak również nie dochodzi do reakcji uczuleniowej.

 

 

Wady terapii Czynnikami Wzrostu
Niestety metoda ta ma ograniczone wskazania i tylko lekarz kwalifikuje do jej zastosowania. Po podaniu Czynników Wzrostu, w miejscu podania przez kilka dni mogą wystąpić dolegliwości bólowe. Towarzyszą one naturalnemu procesowi zapalnemu związanemu z gojeniem się.  Dlatego w niektórych przypadkach wskazane jest unieruchomienie danego miejsca lub ograniczenie ruchomości. 

Jakie są wskazania do zastosowania?
Czynniki wzrostu stosuje się w m.in.:
- tendinopatiach czyli uszkodzeniach ścięgien (oraz więzadeł), jak również w entezopatiach czyli uszkodzeniach przyczepów ścięgien i więzadeł. Np. „kolano skoczka” (uszkodzenie okolicy więzadła właściwego rzepki), „łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”,
- bólach okolicy pięty np. związanych z ostrogą piętową,
- zapaleniu lub uszkodzeniu ścięgna Achillesa,
- urazach ścięgien i mięśni po skręceniu lub zwichnięciu stawu np. uszkodzeniu stożka rotatorów w barku, oraz innych naciągnięć lub naderwań, jako wspomaganie leczenia,
- urazach więzadeł, np. naciągnięcie lub naderwanie więzadeł stawu kolanowego i/lub skokowego,
- zmianach chorobowych stawów, w tym m.in. zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, celem wspomagania regeneracji stawów, jak również zmniejszenia nadmiernego napięcia tkanek miękkich, 
- brak zrostu kości lub stawy rzekome jako stymulacja gojenia.

Gdzie jest wykorzystywane?
Czynniki wzrostu i ich potencjał regeneracyjny jest wykorzystywany w różnych gałęziach medycyny. Wykorzystuje się je w ortopedii, medycynie sportowej, ginekologii, medycynie estetycznej oraz chirurgii plastycznej.  

 

W ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jak również w medycynie sportowej stosowane są przede wszystkim do przyspieszenia gojenia tkanek, jak również stymulacji zrostu kości. Ich szerokie spektrum działania jest wykorzystywane zarówno w warunkach ambulatoryjnych w poradni, jak również na bloku operacyjnym podczas zabiegów ortopedycznych. 

Jak pozyskać Czynniki Wzrostu z krwi?
Osocze bogatopłykowe które zawiera Czynniki Wzrostu otrzymuje się w procesie odwirowania wcześniej pobranej krwi w specjalnych warunkach, przy użyciu odpowiednich strzykawek, probówek i wirówki. Do tego celu można wykorzystać również gotowe zestawy sterylnych przyrządów produkowane przez różne firmy. Po odwirowaniu krwi w próbce uzyskuje się kilka frakcji krwi. Jedną z nich w jest Osocze Bogatopłykowe. Pobrane w warunkach jałowych strzykawką może być dalej zastosowane w wspomaganiu leczenia.

Biorą one udział w licznych procesach wzrostowych, regeneracyjnych i naprawczych w tkankach po ich uszkodzeniu. Najwięcej Czynników Wzrostu jest w  Osoczu Bogatopłytkowym (ang. PRP – Platelet Rich Plasma) czyli jednej z frakcji krwi. 

Czynniki Wzrostu to białka występujące naturalnie w ludzkim organizmie we krwi.

Kontakt

Chcesz umówić wizytę? Lub masz jeszcze jakieś pytania? Przejdź do zakładki kontakt

Etapy leczenia

KONTROLA
Po podaniu Czynników Wzrostu pierwsza kontrola przypada między 10 a 14 dniem celem dokładnej oceny miejsca podania, jego funkcji i dolegliwości bólowych. Kolejna kontrola wskazana jest za następne 3-4 tygodnie. 

ETAP V

OKRES PO PODANIU CZYNNIKÓW WZROSTU
Po podaniu Czynników Wzrostu czasem jest konieczność unieruchomienia danego miejsca np. w ortezie lub chuście trójkątnej. O koniczności zastosowania unieruchomienia oraz jego rodzaju decyduje lekarz.  

W miejscu podania przez kilka do kilkunastu dni mogą wystąpić dolegliwości bólowe. Są one związane z naturalnym i pożądanym procesem zapalnym który towarzyszy gojeniu się.  W tym czasie można stosować leki przeciwbólowe ale tylko te które nie działają przeciwzapalnie np. paracetamol. Leczenie przeciwbólowe jest zalecane przez lekarza prowadzącego.

Bardzo ważnym elementem każdego leczenia uszkodzeń narządu ruchu jest rehabilitacja i odpowiednie ćwiczenia. W zależności od wskazań, lekarz na wizycie poucza o dalszym postępowaniu, lub kieruje do rehabilitanta który wspomaga proces leczenia.

ETAP IV

PODANIE CZYNNIKÓW WZROSTU
Po dokładnym określeniu miejsca podania, za pomocą strzykawki z igłą podaje się w warunkach jałowych, miejscowo Osocze Bogatopłytkowe zawierające Czynniki Wzrostu. Przed podaniem można zastosować lokalne znieczulenie, celem redukcji dolegliwości bólowych. Często iniekcja odbywa się pod kontrolą USG, tak aby jak największa ilość preparatu została podana dokładnie w zamierzone miejsce.

ETAP III

POBRANIE KRWI I PRZYGOTOWANIE PREPARATU OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

Podczas wizyty zostaje pobrana krew żylna. Do pobrania nie trzeba być na czczo. Ilość pobranej krwi uzależniona jest od wskazań. Na rynku dostępne są gotowe zestawy produkowane przez firmy do pobierania i otrzymywania Osocza Bogatopłytkowego. W zależności od wybranego zestawu pewne elementy techniczne mogą się różnić. Jednak podstawowa technika i procedura są podobne.

 

Probówki z krwią są następnie poddawane procesowi odwirowania w odpowiednich warunkach. Zwykle trwa to kilkanaście minut. Po odwirowaniu w próbówce otrzymuje się kilka frakcji krwi. Sterylnie pobierana jest frakcja Osocza Bogatopłytkowego, która zawiera najwięcej Czynników Wzrostu

ETAP II

KWALIFIKACJA PACJENTA

Na pierwszym spotkaniu lekarz bada pacjenta i kwalifikuje do podania Czynników Wzrostu.

ETAP I

Copyright © Centrum Zdrowego Ruchu - 2021