Copyright © Centrum Zdrowego Ruchu - 2021

Realizacja: desigmo.com.pl

Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania do badania. Istotne jest dokładne umycie badanej części ciała np. obydwu kolan przy wskazaniu badania jednego kolana – podczas badania chorego stawu niekiedy konieczne jest zbadanie drugiego celem porównania.

Czas trwania badania jednej struktury wynosi około 20 minut, jednak w niektórych przepadkach może się znacznie wydłużyć.

 

Wynik badania jest przekazany pacjentowi w formie ustnej lub pisemnej. 

Przygotowanie

Pacjent przyjmuje pozycję siedzącą lub leżącą na kozetce w wyznaczony przez lekarza sposób. Głowica ultrasonografu jest pokrywana żelem, który zwiększa jakość obrazowania, a  następnie jest przykładana do badanej części ciała. Podczas badania lekarz często zmienia pozycję ułożenia kończyny w celu lepszego uwidocznienia stawu lub mięśnia. Prosi o napięcie danego mięśnia, odwrócenie lub zgięcie w stawie.

Przebieg badania

Przebieg badania USG

Głównym celem badania USG stawu biodrowego jest wykluczenie zmian chorobowych, które w razie braku właściwego rozpoznania mogłyby spowodować poważne patologie.

 

Najczęstsza przyczyną wykonywania USG stawu biodrowego jest podejrzenie wysięku lub zapalenia błony maziowej w stawie lub przyległych kaletkach. Ocenia się również staw po endoprotezoplastyce (alloplastyce), monitorując proces leczenia i gojenia tkanek miękkich.

 

Dzięki USG stawu biodrowego jest możliwość precyzyjnego podawania leków do stawu.

USG stawu biodrowego

USG nadgarstka, a właściwie stawu nadgarstkowego pomaga w ocenie uszkodzeń, zmian zapalnych oraz neuropatii.

 

USG jest czułym badaniem wysięku w stawie nadgarstkowym dzięki któremu można uwidocznić nawet małą ilość płynu w stawie. Za pomocą USG można monitorować stopień zapalenia stawu, m.in. w chorobach reumatycznych. Ultrasonograficznie rozpoznaje się wolne ciała wewnątrzstawowe, np. po urazach którym towarzyszą złamania okołostawowe. 
 

Ultrasonografia pomaga w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu cieśni nadgarstka. W obrazie USG można precyzyjnie pomierzyć średnicę nerwu pośrodkowego, którego ucisk a następnie obrzęk jest przyczyną zespołu cieśni nadgarstka.

USG nadgarstka

USG jest czułym badaniem wysięku w stawie łokciowym, dzięki któremu można uwidocznić nawet małą ilość płynu w stawie. Ultrasonograficznie rozpoznaje się:
• wolne ciała wewnątrzstawowe, 
• zerwane ścięgna okolicznych mięśni, 
• uszkodzenie więzadeł pobocznych,
• zmiany patologiczne kanału nerwu łokciowego, 
• zmiany przeciążeniowe tzw. „łokieć golfisty” i „łokieć tenisisty”.

 

Staw łokciowy ma bardzo złożoną budowę anatomiczną, dlatego jest trudnym stawem do pełnej oceny ultrasonograficznej. Ale możliwości dynamicznej oceny stawu stanowią wartościowe uzupełnienie diagnostyki, szczególnie w niepewnych sytuacjach. 

USG stawu łokciowego

USG (ultrasonografia) ścięgna Achillesa służy ocenie szczególnie zmian zapalnych, tendinopatii, oraz urazów w tym naderwania lub zerwania ścięgna Achillesa.

 

Ścięgno Achillesa jak również jego przyczep do kości piętowej są łatwo dostępne dla diagnostyki ultrasonograficznej. W badaniu USG uwidacznia się:
• naderwanie i całkowite zerwanie ścięgna Achillesa,
• choroby (tendinopatie) ścięgna,
• choroby przyczepu ścięgna do kości piętowej,
• zmiany przeciążeniowe ścięgna,
• zapalenie okolicznych kaletek maziowych
• wysięki w pochewce wokół ścięgna.

 

USG ścięgna Achillesa

USG (ultrasonografia) stawu obrazuje większość struktur otaczających staw skokowy, które podobnie jak w stopie zlokalizowane są powierzchownie. Nadaje się szczególnie do diagnostyki miejscowych zmian, umiejscowionych w jednym obszarze. Jednak w przypadku bólu o charakterze bardziej uogólnionym, ustalenie jego przyczyny staje się trudniejsze i w takim przypadku bardziej odpowiednią metodą jest rezonans magnetyczny.

USG stawu skokowego jest dobrą metodą do oceny stopnia skręcenia stawu skokowego, rozległości uszkodzeń tkanek miękkich (więzadeł, ścięgien, troczków), wielkości krwiaka pourazowego – dzięki dokładnej diagnostyce można odpowiednio zaplanować proces leczenia. Ponadto uwidacznia blizny i zmiany przeciążeniowe. USG jest również przydatne w ocenie postępu gojenia tkanek (np. więzadła skokowo-strzałkowego przedniego ATFL) , oraz dopasowania odpowiedniej rehabilitacji. 

USG stawu skokowego

USG barku obejmuje przede wszystkim badanie stawu: ramienno-łopatkowego (ramiennego) , barkowo-obojczykowego, oraz mięśni stożka rotatorów.

 

Szczególnie istotne jest badanie mięśni stożka rotatorów – to one relatywnie często ulegają uszkodzeniu głównie w urazach sportowych. USG obrazuje zmiany patologiczne w obrębie mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego takie jak naderwanie, całkowite zerwanie lub zmiany przeciążeniowe. Uwidacznia blizny i jest przydatne w ocenie postępu gojenia tkanek, oraz dobrania odpowiedniej rehabilitacji.
 

W obrębie stawu ramiennego za pomocą USG obrazuje się równie zmiany zwyrodnieniowe, oraz uszkodzenia głowy kości udowej np. złamanie wgnieceniowe o brzeg panewki (objaw Hill-Sachsa). Ponadto uwidacznia się i diagnozuje zespół ciasnoty podbarkowej.

 

Ultrasonografia jest wskazana przy diagnostyce przyczyn bólu barku, który jest jedną z najczęściej zgłaszanych lekarzowi pierwszego kontaktu dolegliwości ortopedycznych, niepowiązanych z urazem.

USG barku

USG (ultrasonografia) stawu kolanowego jest dobrym i nieinwazyjnym badaniem stawu kolanowego. Dzięki niemu możliwe jest ocenienie aparatu więzadłowego, łakotek, mięśni, ścięgien i przyczepów mięśniowych/ścięgnistych, jak również części powierzchni stawowych. 

 

USG ma przewagę nad innymi badaniami poprzez możliwość badania dynamicznego mięśnia, szybkość wykonania, oraz możliwość przeprowadzenia zabiegów pod jego kontrolą w czasie rzeczywistym (nakłucia stawu, precyzyjnego podania leku).

Ultrasonografia jest wiarygodnym testem, który w dużym zakresie pozwala na diagnostykę przyczyn bólu w stawie kolanowym, przeskakiwania i blokowania, ograniczenia wyprostu i zgięcia. Obrazuje powierzchnie kostne oraz powierzchnię chrząstki stawowej uwidaczniając uszkodzenia m.in. chonodromalację, złamania podchrzęstne czy potocznie nazywane „wytarcie chrząstki”.

 

Obrazując więzadła poboczne diagnozuje się możliwość ich uszkodzenia, naderwania lub całkowitego zerwania. W USG dobrze widoczny jest przerost błony maziowej oraz jej przekrwienie związane ze stanem zapalnym i/lub chorobami reumatycznymi. 

 

W zakres USG stawu kolanowego wchodzi również USG dołu podkolanowego. To właśnie tam często tworzą się torbiele - głównie cysta/torbiel Bakera. Można ocenić ultrasonograficznie jej wielkość i dokładną lokalizację. Pod kontrolą USG można wykonać precyzyjną punkcję takiej torbieli i ją opróżnić. 
 

USG stawu kolanowego

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest techniką diagnostyczną o wielu możliwościach i zaletach zastosowania.

Badanie USG

Umów wizytę w przychodni

Otwórz listę przychodni