Otwórz listę przychodni

Umów wizytę w przychodni

Badanie USG

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest techniką diagnostyczną o wielu możliwościach i zaletach zastosowania.

USG stawu kolanowego

Ultrasonografia jest wiarygodnym testem, który w dużym zakresie pozwala na diagnostykę przyczyn bólu w stawie kolanowym, przeskakiwania i blokowania, ograniczenia wyprostu i zgięcia. Obrazuje powierzchnie kostne oraz powierzchnię chrząstki stawowej uwidaczniając uszkodzenia m.in. chonodromalację, złamania podchrzęstne czy potocznie nazywane „wytarcie chrząstki”.

 

Obrazując więzadła poboczne diagnozuje się możliwość ich uszkodzenia, naderwania lub całkowitego zerwania. W USG dobrze widoczny jest przerost błony maziowej oraz jej przekrwienie związane ze stanem zapalnym i/lub chorobami reumatycznymi. 

 

W zakres USG stawu kolanowego wchodzi również USG dołu podkolanowego. To właśnie tam często tworzą się torbiele - głównie cysta/torbiel Bakera. Można ocenić ultrasonograficznie jej wielkość i dokładną lokalizację. Pod kontrolą USG można wykonać precyzyjną punkcję takiej torbieli i ją opróżnić. 
 

USG (ultrasonografia) stawu kolanowego jest dobrym i nieinwazyjnym badaniem stawu kolanowego. Dzięki niemu możliwe jest ocenienie aparatu więzadłowego, łakotek, mięśni, ścięgien i przyczepów mięśniowych/ścięgnistych, jak również części powierzchni stawowych. 

 

USG ma przewagę nad innymi badaniami poprzez możliwość badania dynamicznego mięśnia, szybkość wykonania, oraz możliwość przeprowadzenia zabiegów pod jego kontrolą w czasie rzeczywistym (nakłucia stawu, precyzyjnego podania leku).

USG barku

W obrębie stawu ramiennego za pomocą USG obrazuje się równie zmiany zwyrodnieniowe, oraz uszkodzenia głowy kości udowej np. złamanie wgnieceniowe o brzeg panewki (objaw Hill-Sachsa). Ponadto uwidacznia się i diagnozuje zespół ciasnoty podbarkowej.

 

Ultrasonografia jest wskazana przy diagnostyce przyczyn bólu barku, który jest jedną z najczęściej zgłaszanych lekarzowi pierwszego kontaktu dolegliwości ortopedycznych, niepowiązanych z urazem.

USG barku obejmuje przede wszystkim badanie stawu: ramienno-łopatkowego (ramiennego) , barkowo-obojczykowego, oraz mięśni stożka rotatorów.

 

Szczególnie istotne jest badanie mięśni stożka rotatorów – to one relatywnie często ulegają uszkodzeniu głównie w urazach sportowych. USG obrazuje zmiany patologiczne w obrębie mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego takie jak naderwanie, całkowite zerwanie lub zmiany przeciążeniowe. Uwidacznia blizny i jest przydatne w ocenie postępu gojenia tkanek, oraz dobrania odpowiedniej rehabilitacji.
 

USG stawu skokowego

USG stawu skokowego jest dobrą metodą do oceny stopnia skręcenia stawu skokowego, rozległości uszkodzeń tkanek miękkich (więzadeł, ścięgien, troczków), wielkości krwiaka pourazowego – dzięki dokładnej diagnostyce można odpowiednio zaplanować proces leczenia. Ponadto uwidacznia blizny i zmiany przeciążeniowe. USG jest również przydatne w ocenie postępu gojenia tkanek (np. więzadła skokowo-strzałkowego przedniego ATFL) , oraz dopasowania odpowiedniej rehabilitacji. 

USG (ultrasonografia) stawu obrazuje większość struktur otaczających staw skokowy, które podobnie jak w stopie zlokalizowane są powierzchownie. Nadaje się szczególnie do diagnostyki miejscowych zmian, umiejscowionych w jednym obszarze. Jednak w przypadku bólu o charakterze bardziej uogólnionym, ustalenie jego przyczyny staje się trudniejsze i w takim przypadku bardziej odpowiednią metodą jest rezonans magnetyczny.

USG ścięgna Achillesa

USG (ultrasonografia) ścięgna Achillesa służy ocenie szczególnie zmian zapalnych, tendinopatii, oraz urazów w tym naderwania lub zerwania ścięgna Achillesa.

 

Ścięgno Achillesa jak również jego przyczep do kości piętowej są łatwo dostępne dla diagnostyki ultrasonograficznej. W badaniu USG uwidacznia się:
• naderwanie i całkowite zerwanie ścięgna Achillesa,
• choroby (tendinopatie) ścięgna,
• choroby przyczepu ścięgna do kości piętowej,
• zmiany przeciążeniowe ścięgna,
• zapalenie okolicznych kaletek maziowych
• wysięki w pochewce wokół ścięgna.

 

USG stawu łokciowego

USG jest czułym badaniem wysięku w stawie łokciowym, dzięki któremu można uwidocznić nawet małą ilość płynu w stawie. Ultrasonograficznie rozpoznaje się:
• wolne ciała wewnątrzstawowe, 
• zerwane ścięgna okolicznych mięśni, 
• uszkodzenie więzadeł pobocznych,
• zmiany patologiczne kanału nerwu łokciowego, 
• zmiany przeciążeniowe tzw. „łokieć golfisty” i „łokieć tenisisty”.

 

Staw łokciowy ma bardzo złożoną budowę anatomiczną, dlatego jest trudnym stawem do pełnej oceny ultrasonograficznej. Ale możliwości dynamicznej oceny stawu stanowią wartościowe uzupełnienie diagnostyki, szczególnie w niepewnych sytuacjach. 

USG nadgarstka

Ultrasonografia pomaga w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu cieśni nadgarstka. W obrazie USG można precyzyjnie pomierzyć średnicę nerwu pośrodkowego, którego ucisk a następnie obrzęk jest przyczyną zespołu cieśni nadgarstka.

USG nadgarstka, a właściwie stawu nadgarstkowego pomaga w ocenie uszkodzeń, zmian zapalnych oraz neuropatii.

 

USG jest czułym badaniem wysięku w stawie nadgarstkowym dzięki któremu można uwidocznić nawet małą ilość płynu w stawie. Za pomocą USG można monitorować stopień zapalenia stawu, m.in. w chorobach reumatycznych. Ultrasonograficznie rozpoznaje się wolne ciała wewnątrzstawowe, np. po urazach którym towarzyszą złamania okołostawowe. 
 

USG stawu biodrowego

Głównym celem badania USG stawu biodrowego jest wykluczenie zmian chorobowych, które w razie braku właściwego rozpoznania mogłyby spowodować poważne patologie.

 

Najczęstsza przyczyną wykonywania USG stawu biodrowego jest podejrzenie wysięku lub zapalenia błony maziowej w stawie lub przyległych kaletkach. Ocenia się również staw po endoprotezoplastyce (alloplastyce), monitorując proces leczenia i gojenia tkanek miękkich.

 

Dzięki USG stawu biodrowego jest możliwość precyzyjnego podawania leków do stawu.

Przebieg badania USG

Przebieg badania

Pacjent przyjmuje pozycję siedzącą lub leżącą na kozetce w wyznaczony przez lekarza sposób. Głowica ultrasonografu jest pokrywana żelem, który zwiększa jakość obrazowania, a  następnie jest przykładana do badanej części ciała. Podczas badania lekarz często zmienia pozycję ułożenia kończyny w celu lepszego uwidocznienia stawu lub mięśnia. Prosi o napięcie danego mięśnia, odwrócenie lub zgięcie w stawie.

Przygotowanie

Czas trwania badania jednej struktury wynosi około 20 minut, jednak w niektórych przepadkach może się znacznie wydłużyć.

 

Wynik badania jest przekazany pacjentowi w formie ustnej lub pisemnej. 

Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania do badania. Istotne jest dokładne umycie badanej części ciała np. obydwu kolan przy wskazaniu badania jednego kolana – podczas badania chorego stawu niekiedy konieczne jest zbadanie drugiego celem porównania.

Copyright © Centrum Zdrowego Ruchu - 2021